O nás 

Jsme tým energických lidí, které spojuje láska ke sportu. Každý jsme si prošli různými začátky. Jeden se od mládí věnoval hokeji, druhý trávil dlouhá odpoledne v gymnastické hale, další setrvával ve fitness až do zavíračky.

Poté se naše cesty střetly, všichni jsme našli novou lásku, kterou je pohyb s vlastní vahou, ať už v podobě tance, sportu či cvičení.

​Po absolvování nespočtu hodin studiem lidské anatomie, mechaniky lidského pohybu, postupů a obecně sportu Vám přinášíme nové pohybové centrum. Zde Vám předáme vše ke zlepšení pohybu, což přímo úměrně vede k mentálně sociálnímu rozvoji, lepšímu začlenění do společenosti a podpory sebevědomí.


Recepce - přízemí 

Šatny - 1. patro pánské, 2. patro dámské 

Spodní sál - přízemí - PVC podlaha, zrcadlová stěna, závěsné systémy na aerial hoop, aerial silks, TRX....

Horní sál - 2. patro - baletizol, zrcadlová stěna, závěsné systémy na aerial hoop, aerial silks, TRX....

Vstup do sálů je povolen pouze po přezutí z venkovní obuvi do obuvi s čistou podrážkou či bos