Recepce - přízemí 

Šatny - 1. patro dámské, 2. patro pánské 

Spodní sál - přízemí - PVC podlaha, zrcadlová stěna, závěsné systémy, k dispozici aerial hoop, aerial silks, lunge, TRX....

Horní sál - 2. patro - baletizol, zrcadlová stěna, závěsné systémy na aerial hoop, aerial silks, TRX....

Pohyb v prostorách je povolen pouze v čisté sálové obuvi nebo bez bot.